Zmień język
Zmień kraj

Warunki użytkowania

Ogólne warunki, na których udostępniamy Państwu tę stronę internetową.
man typing on laptop and holding tablet

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, prosimy nie korzystać z tej strony.

 

 

Ogólne

W tej części „Kyocera Document Solutions” odnosi się do Kyocera Document Solutions Europe B.V. Beechavenue 27, 1119 RA Schiphol-Rijk, Holandia, numer spółki 34070221. Chociaż Kyocera Document Solutions dołożyła wszelkich starań przy umieszczaniu informacji na tej stronie internetowej (zwanej dalej „Stroną”), Kyocera Document Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji, a korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Poprzez dostarczenie informacji Kyocera Document Solutions nie udziela żadnych licencji na jakiekolwiek prawa autorskie, patenty ani inne prawa własności intelektualnej. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania, upoważnienie użytkownika do korzystania z tej Strony zostanie automatycznie wycofane, a wszelkie pobrane lub wydrukowane materiały muszą zostać natychmiast zniszczone.

Wykorzystanie zawartości strony  

 

Grafika, treść i materiały (zwane dalej łącznie „Treścią”) na tej Stronie mogą być przeglądane i pobierane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik zachowa wszystkie prawa autorskie i inne uwagi dotyczące własności zawarte w Treści. Treść nie może być w żaden sposób zmieniana, reprodukowana, publicznie wyświetlana, dystrybuowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek użycie Treści bez pisemnej zgody Kyocera Document Solutions, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu, jest zabronione. Kyocera Document Solutions lub powiązana spółka Kyocera jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich Treści na tej stronie. Treść jest chroniona prawami autorskimi i/lub znakami towarowymi, a wszelkie nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Grafika, zawartość i materiały (zwane łącznie „Treścią”) na tej Stronie mogą być przeglądane i pobierane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik zachowa wszystkie prawa autorskie i inne powiadomienia dotyczące własności zawarte w Treści. Treść nie może być w żaden sposób zmieniana, reprodukowana, publicznie wyświetlana, dystrybuowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek użycie Treści bez pisemnej zgody Kyocera Document Solutions, na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu, jest zabronione. Kyocera Document Solutions lub powiązana spółka Kyocera jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich Treści na tej stronie. Treść jest chroniona prawami autorskimi i/lub znakami towarowymi, a wszelkie nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Nasze oświadczenie o prywatności i oświadczenie o plikach cookie  

 

Sposób, w jaki wykorzystujemy informacje podczas gdy korzystają Państwo ze Strony, opisany jest w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i Oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o prywatności i Oświadczeniem o plikach cookie, aby zrozumieć wszystkie praktyki i procedury, które stosujemy w odniesieniu do Państwa prywatności w internecie i korzystania z plików cookie.

Znaki towarowe  
 

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe Kyocera Document Solutions (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) wyświetlane na tej stronie są znakami towarowymi Kyocera Document Solutions Europe B.V. i/lub innych firm powiązanych z Kyocera. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Żadna z informacji zawartych na tej Stronie nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek ze Znaków towarowych bez pisemnej zgody Kyocera Document Solutions lub strony trzeciej, która może być właścicielem odpowiedniego znaku towarowego.

Oświadczenie  
 

Wszystkie informacje na tej Stronie, dotyczące produktów i usług Kyocera Document Solutions, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje na tej Stronie nie stanowią oświadczenia, gwarancji ani innego zobowiązania Kyocera Document Solutions dotyczącego jakiegokolwiek produktu lub usługi, a Kyocera Document Solutions niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub kompletności informacji.

Linki do innych stron internetowych  
 

Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie jako udogodnienie. Kyocera Document Solutions nie rekomenduje takich stron ani nie jest odpowiedzialna za ich zawartość. Korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, do której link można znaleźć na tej Stronie, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Kyocera Document Solutions ani powiązane spółki Kyocera nie będą odpowiedzialne wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody wymierne, odszkodowawcze, bezpośrednie, pośrednie lub następcze, lub jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia tej Strony lub linków do tej Strony w oparciu o jakąkolwiek teorię odpowiedzialności.

Miejsce i jurysdykcja w Holandii
 

Roszczenia dotyczące niniejszej Strony, korzystania z niej oraz informacji, treści i materiałów dostępnych za pośrednictwem niniejszej Strony podlegają prawu holenderskiemu. Korzystając z tej Strony, użytkownik niniejszym bezwarunkowo, dobrowolnie i nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Amsterdamie, w Holandii, w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów dotyczących, odnoszących się lub wynikających z tej Strony.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Chronimy Twoje dane na wiele sposobów

Cookies and your privacy

We use essential cookies to make interactions with our website easy and effective, statistical cookies for us to better understand how our website is used and marketing cookies to tailor advertising for you. You can select your cookie preferences using the 'Preferences' button below, or select 'I agree' to continue with all cookies.

Cookie preferences

Pole wymagane

Używamy plików cookie, aby upewnić się, że nasza strona internetowa działa prawidłowo lub, okazjonalnie, aby świadczyć usługi na Państwa życzenie (takie jak zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie). Te pliki cookie są zawsze aktywne, chyba że ustawią Państwo swoją przeglądarkę tak, aby je blokowała, co może uniemożliwić niektórym częściom strony działanie zgodne z oczekiwaniami.

Pole wymagane

Te pliki cookie pozwalają nam mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej.

Pole wymagane

Te pliki cookie są umieszczane tylko w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika. Używamy marketingowych plików cookie, aby śledzić, jak Państwo klikają i odwiedzają nasze strony internetowe, aby pokazać Państwu treści oparte na Państwa zainteresowaniach i pokazać Państwu spersonalizowane reklamy. Obecnie nie akceptują Państwo tych plików cookie. Proszę zaznaczyć to pole, jeśli chcą Państwo wyrazić na nie zgodę.