Implementacja

profesjonalne zarzadzanie dokumentem kyocera

W trosce o Twój biznes

Naszym priorytetem w trakcie realizacji wdrożenia jest, aby nasze działania miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie Twojego biznesu, minimalizując przestoje i ryzyka.
Dlatego realizacja jest nadzorowana przez profesjonalny zespół projektowy przy współpracy z wykwalifikowaną grupą techników i inżynierów. Implementacja może również być wykonywana po godzinach pracy Twojego biznesu lub w weekendy, tak, aby utrudnienia były możliwie najmniejsze.

  • Profesjonalne zarządzanie zmianami: serwis informuje na bieżąco w sprawozdaniach o postępie prac
  • Sprzęt i instalacja oprogramowania poprzez wykwalifikowanych inżynierów i techników KYOCERA
  • Szkolenia: Personel i HELPDESK, aby wyeliminować błędy i przestoje
  • Elastyczne planowanie logistyczne: wdrożenie w określonym czasie, po godzinach pracy lub w weekendy
  • Składowanie i usuwanie odpadów: bezpiecznie dla środowiska i zgodnie z prawem

Zobacz co dzieje się na etapie Zarządzania…

 

KYOCERA MDS

Dowiedz się, jak KYOCERA MDS pomaga optymalizować i rozwijać Twój biznes.

więcej...

Korzyści MDS

KYOCERA MDS redukuje koszty, obniża presję na pracowników i wpływ na środowisko.

więcej...

MDS Przykłady

Poznaj nasze studia przypadków, w jaki sposób firmy osiągnęły znaczny poziom redukcji kosztów i poprawiły wydajność dzięki rozwiązaniom KYOCERA MDS.

więcej...

KONTAKT

Kyocera Document Solutions w Polsce

Arcus S.A.
Dystrybutor Kyocera w Polsce

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel.: +48(22)53 60 800
faks:+48(22)83 17 043
handlowy@arcus.com.pl


Scroll to top