Badania pokazują, że firmy wydają do 3% (Gartner) wygenerowanego obrotu na nadzór kosztów
tworzenia dokumentów. Ale wydajność produkcji to nie tylko sprzęt, czy tanie całkowite koszty posiadania TCO - Total Cost of Ownership. Dużo środków jest marnowana przez zły przepływ pracy oraz nieodpowiedni poziom zarządzania produkcją.

Większość firm podczas próby optymalizacji systemu nie bierze pod uwagę wszystkich kosztów związanych z obiegiem dokumentu. Tylko 16% (IDC) wszystkich firm korzysta z rozwiązań zarządzania dokumentem, przy czym 67% (Quocirca) firm umieściło optymalizację środowiska dokumentu wśród strategicznych zagadnień jakie powinny zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji.

KYOCERA MDS nie tylko zmniejsza Twoje koszty, ale także zwiększa wydajność. Nasz dynamiczny, trójfazowy proces wpływa na optymalizację pracy, obniżenie kosztów i zwalnia działy IT od rutynowych zadań, które inni mogą w łatwy sposób wykonać.

Krok po kroku KYOCERA MDS ujawnia słabe punkty środowiska produkcji dokumentów, opracowuje rozwiązania i wskazuje oszczędności. Nasza koncepcja uwzględnia specyficzne wymagania środowiska zarówno ekonomicznego jak i organizacyjnego – dostosowując program do Twojej firmy.

Doświadczenie pokazuje, MDS może zmniejszyć ogólne koszty dokumentu o 30%, jednocześnie zwiększyć produktywność i ograniczyć wpływ na środowisko naturalne.

MDS Korzyści

KYOCERA MDS redukuj koszty, zaangażowanie personelu IT i chroń środowisko.

więcej...

Downloads

Scroll to top