Sprawnie działające środowisko produkcji dokumentów wymaga postępowego zarządzania oraz wykorzystania nowych technologii biznesowych obiegu dokumentów, wymaga innowacji.

KYOCERA MDS zapewnia optymalizację środowiska produkcji dokumentów oraz monitorowanie i obniżanie kosztów. Przy wykorzystaniu zdalnego monitoringu systemu natychmiast są identyfikowane wszelkie nieprawidłowości, zapotrzebowanie na materiały lub wymagania konserwacyjne. Wszystko po ta aby w czasie codziennych czynności czy w okresie kulminacji prac zadania były wykonane płynnie i nieprzerwanie.

Efektywna wydajność systemu jest zachowana poprzez regularne raportowanie do szczebla zarządzającego oraz poprzez dalszą optymalizację systemu uwzględniającą potrzeby użytkowników.

MDS Korzyści

KYOCERA MDS redukuj koszty, zaangażowanie personelu IT i chroń środowisko.

więcej...

Downloads

Scroll to top