Naumburg Council

Usługi publiczne

Firma zaoszczędzila znaczne koszty dzięki redukcji wielkości floty z łącznie 25 kopiarek i 80 drukarek do 30 urządzeń wielofunkcyjnych i 20 drukarek.

Indywidualnie administrowane urządzenia, zdecentralizowana dostawa papieru, tonerów i części zamiennych. Taka sytuacja doprowadziła do konieczności utrzymania kosztowych zapasów i jednocześnie do problemów z określeniem i budżetowaniem kosztów. Dodatkowo brak standardów w zakresie bezpieczeństwa uniemożliwiał ochronę dokumentów przed nadużyciami.

Wyzwanie

Indywidualnie administrowane urządzenia, zdecentralizowana dostawa papieru, tonerów i części zamiennych. Taka sytuacja doprowadziła do konieczności utrzymania kosztowych zapasów i jednocześnie do problemów z określeniem i budżetowaniem kosztów. Dodatkowo brak standardów w zakresie bezpieczeństwa uniemożliwiał ochronę dokumentów przed nadużyciami.

Rozwiązanie

  • Konsolidacja procesów w celu osiągnięcia zmniejszenia wielkości floty, przy jednoczesnym osiągnięciu lepszego wskaźnika wykorzystania infrastruktury.
  • Wdrożenie systemu obsługi od kopii uwzględniającego wszystkie czynności serwisowe w celu precyzyjnego budżetowania kosztów.
  • Centralne zarządzanie i kontrola danych takich jak wykorzystanie urządzeń, zużycie papieru, zapotrzebowanie na toner, uprawnienia użytkowników w celu zapewnienia większej przejrzystości. Wprowadzenie zasady drukowania w dupleksie przy wykorzystaniu urządzeń tańszych w eksploatacji
  • Wprowadzenie procedury uwierzytelniania w celu zapewnienia jednolitych, kompleksowych standardów bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Znaczne oszczędności kosztów dzięki redukcji wielkości floty z łącznie 25 kopiarek i 80 drukarek do 30 urządzeń wielofunkcyjnych i 20 drukarek.
  • Dokładne budżetowanie i kontrola kosztów wszystkich urządzeń (po raz pierwszy w historii).
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa danych bez wzrostu czynności administracyjnych.
  • Znacznie uproszczone procedur administracyjnych i rachunkowych poprzez scentralizowane zarządzanie urządzeniem.


Download/Pobierz

Historia wdrożenia według klienta

''Pozostałe ośrodki administracji są całkowicie zaskoczone, jak wiele można zaoszczędzić poprzez optymalizację infrastruktury kopiowania i drukowania. Odwiedzają nas aby zobaczyć w jaki sposób udało się nam to osiągnąć.”

Matthias Walther  Manager ds. Systemów Przetwarzania Danych dla Urzędu Miasta Naumburg

Scroll to top