KONTAKT

CENTRALA ARCUS S.A.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel: +48 (22) 536 08 00
faks: +48 (22) 831 70 43
e-mail: marketing@arcus.pl

NIP: 526-03-08-803
Numer KRS: 0000271167
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 732 000,00 zł

SERWIS CENTRALNY / PUNKTY SERWISOWE

KLIKNIJ TUTAJ aby uzyskać informację o punktach serwisowych w swoim regionie

BIURA HANDLOWE

WARSZAWA, woj. mazowieckie

tel: (22) 536 08 00
e-mail: handlowy@arcus.pl

WROCŁAW, woj. dolnośląskie, opolskie

tel: (71) 723 16 35, 669 660 014
e-mail: handlowy.wroclaw@arcus.pl

RZESZÓW, woj. podkarpackie

tel: (32) 729 74 83, 603 387 037
e-mail: handlowy.rzeszow@arcus.pl

POZNAŃ, woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

tel: (61) 648 24 65
e-mail: handlowy.poznan@arcus.pl

KRAKÓW, woj. małopolskie

tel: (32) 729 74 83, 603 387 037
e-mail: handlowy.krakow@arcus.pl

KIELCE, woj. świętokrzyskie

tel: (42) 203 14 12
e-mail: handlowy.kielce@arcus.pl

KATOWICE, woj. śląskie

tel: (32) 729 74 83, 603 387 037
e-mail: handlowy.katowice@arcus.pl

 

LUBLIN, woj. lubelskie

tel: (22) 536 08 91
e-mail: handlowy.lublin@arcus.pl

 

ŁÓDŹ, woj. łódzkie

tel: (42) 203 14 12
e-mail: handlowy.lodz@arcus.pl

 

GDAŃSK, woj. pomorskie

tel: (58) 305 11 61, 603 089 240
e-mail: handlowy.gdansk@arcus.pl

 

BYDGOSZCZ, woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

tel: (52) 511 54 70, 726 520 173
e-mail: handlowy.bydgoszcz@arcus.pl

Scroll to top