Informacje i warunki prawne

Zastrzeżone znaki towarowe / Definicja znaku towarowego

Znak towarowy pod postacią znaków logo stanowiących część znaku marki, znaku towarowego i/lub nazwy handlowej firmy ‘KYOCERA Document Solutions' użytych w tej witrynie lub w innych materiałach. Do nazw handlowych należą: KYOCERA Document Solutions, KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i Kyocera Corporation oraz nazwy naszych przedstawicielstw wymienione w tej witrynie. Znakiem towarowym są także nazwy “KYOCERA”. Są one charakterystycznymi elementami nazw handlowych firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation. Znakami towarowymi mogą być inne znaki towarowe, nazwy handlowe i środki dystrybucji, zastrzeżone i niezastrzeżone, oraz które są lub będą wykorzystywane przez firmę KYOCERA Document Solutions Europe B.V. lub KYOCERA Corporation.
Wszystkie znaki towarowe stanowią wyłączną własność firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation. Ich wyłącznymi właścicielami, którzy mają wyłączne prawo do kontrolowania tych znaków są firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation.
Więcej informacji o warunkach oraz materiały pomocnicze można otrzymać w ramach standardowych procedur handlowych, w tym w dokumencie “Deklaracja zgodności”. Dozwolone jest wykorzystywanie tylko łączonych znaków towarowych firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  i tylko za uprzednią pisemną zgodą firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Pozostałe znaki towarowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich podmiotów.
Ta witryna i witryny pokrewne nie zawierają pełnej listy wszystkich znaków towarowych firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation.To, że dana nazwa produktu lub usługi nie została wymieniona, nie jest zrzeczeniem się praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation.
Wykorzystywanie znaku towarowego w formie stylizowanego lub zmodyfikowanego logo oraz nazwa produktów jest dopuszczalne tylko na podstawie licencji –. Wykorzystywanie bez zezwolenia jest surowo zabronione. Wszyscy partnerzy firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation. oraz ich przedstawicielstw będą wykorzystywać znaki towarowe zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej firm. Wskazówki dotyczące wykorzystywania znaków towarowych znajdują się w podręczniku poświęconym tej tematyce. Znajdują się w nim na przykład informacje dotyczące relacji między wymiarami, lokalizacją i obszarami znaku towarowego, a także informacje o naszej nazwie handlowej i znaku firmowym. Znak towarowy można wykorzystywać tylko w odniesieniu do produktów firm KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i KYOCERA Corporation. Znaku towarowego nie można wykorzystywać w sposób mylący lub wprowadzający w błąd odnośnie wszelkich źródeł lub jakości produktów firmy KYOCERA, a także w sposób naruszający reputację związaną ze znakiem towarowym lub sposób, który stwarza niebezpieczeństwo, że znak zostanie użyty w sposób mylący lub powodujący wymienione tu szkody.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszych materiałach pomocniczych, na przykład w “Deklaracji zgodności” wymienionej powyżej. Należy jednak pamiętać, że firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. lub KYOCERA Corporation może natychmiast zażądać “zaprzestania” wykorzystywania znaku towarowego, jeśli: znak został zmieniony lub wykorzystany bez zgody firmy lub nastąpiło naruszenie reputacji lub interesów firmy albo “Deklaracji zgodności”.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja dla wszystkich użytkowników witryny.
Dostęp do informacji zawartych w tej witrynie: użytkownicy, którzy otrzymają zezwolenie od firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V. otrzymają także hasło umożliwiające dostęp do części dla “dystrybutorów”; jest to część przeznaczona tylko dla użytkownika i nie można rozpowszechniać jej zawartości wśród innych podmiotów.
Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. dołożyła wszelkich starań w celu stworzenia i opublikowania wszystkich informacji w części “dystrybutor” witryny firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  Staraliśmy się, aby w chwili publikacji wszystkie informacje były prawidłowe i aktualne.
Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, co do wyników, jakie można uzyskać w wyniku wykorzystania tych informacji.
Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. nie odpowiada za dokładność informacji ani za roszczenia lub jakiekolwiek straty podmiotów trzecich.
Użytkownik nie będzie ujawniać podmiotom trzecim informacji zawartych w instrukcjach programowania, obsługi i instrukcjach serwisowych, danych konstrukcyjnych oraz technicznych ani innych podobnych informacji, które firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. może przekazywać użytkownikowi na stronach dla dystrybutorów.
Użytkownik ma prawo do przeglądania informacji i ich wykorzystywania w celach, do których informacje te są przeznaczone i w których są one ujawniane. Jeśli użytkownik musi przekazać wspomniane informacje innym osobom w celach serwisowych, osoby te muszą zostać zobowiązane do zachowania tajemnicy.
Jeśli użytkownik stwierdzi kwestionowanie lub naruszanie znaków towarowych, nazw handlowych, praw własności, patentów lub innych praw własności przemysłowej, natychmiast powiadomi o tym fakcie firmę KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i zobowiąże się do pomocy firmie KYOCERA Document Solutions Europe B.V. w podjęciu odpowiednich działań w celu ochrony praw firmy.
Informacje zawarte w tej witrynie nie stanowią potwierdzonej oferty sprzedaży lub nakłaniania do kupna jakiegokolwiek produktu lub usługi. Dlatego nie należy opierać się na nich, podejmując decyzje inwestycyjne.
Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. może w dowolnej chwili bez powiadomienia zmienić informacje zawarte w tej witrynie i nie zobowiązuje się do ich aktualizowania.

Łącza

Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. nie odpowiada za zawartość witryn, do których prowadzą łącza znajdujące się w tej witrynie, oraz za żadne łącza znajdujące się w witrynach docelowych. Łącza hipertekstowe znajdujące się w tej witrynie zostały zamieszczone tylko jako ułatwienia, a umieszczenie któregokolwiek łącza w tej witrynie nie oznacza poparcia dla witryny docelowej.
Prawa autorskie

Treść tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Jednak firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. niniejszym udziela użytkownikowi prawa do zapisywania i powielania wszystkich tekstów z tej części ogólnodostępnej tej witryny. Ze względów związanych z prawem autorskim zapisywanie i powielanie wszelkich obrazów i wykresów opublikowanych w tej witrynie jest zabronione.

Redakcja

Więcej informacji na temat treści witryny można uzyskać pod adresem:
KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
European Sales and Marketing
Branch Office Germany
Otto-Hahn-Str. 12, D-40670 Meerbusch, Germany
Tel: +49-2159-928-500
Fax: +49-2159-928-599
Informacje są zgodne z dyrektywą UE 2000/31/EC. Więcej informacji można uzyskać u prawnika.

Zarząd firmy KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Prezes zarządu: Takahiro Sato
Inni członkowie zarządu: Takashi Kuki, Reinhold Schlierkamp, Oscar Sanchez-Gonzalez,

Informacje dotyczące naszych przedstawicielstw pochodzące z rejestru handlowego można uzyskać w lokalnym biurze Międzynarodowej Izby Handlu.
KYOCERA Document Solutions Europe B.V— numery NIP: Holandia (KYOCERA Document Solutions Europe B.V — NL001454924B01)
KYOCERA Document Solutions Europe B.V — numer REGON (rejestr handlowy w Amsterdamie): 34070221

Informacje dotyczące poufności

Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V dziękuje Państwu za wizytę w naszej witrynie i zainteresowanie naszymi produktami. Przywiązujemy dużą wagę do prawa użytkowników do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych. Chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając naszą witrynę. Otwierając tę witrynę lub korzystając z niej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie przedstawionych tutaj warunków prawnych. Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V przestrzega dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony danych i prawa obowiązującego w krajach, w których działa. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi dyrektywami UE.

Dane osobowe

W niektórych wypadkach, np. przy zamawianiu materiałów drukowanych, firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V może poprosić klienta o wypełnienie formularza danych osobowych. Wypełnianie takich formularzy jest całkowicie dobrowolne. Potrzebujemy tych danych tylko do prawidłowej obsługi zapytania / zamówienia. Wszystkie dane są poufne: firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. nie udostępnia danych użytkowników podmiotom trzecim.

Bezpieczeństwo

Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. wie, że prywatność i bezpieczeństwo użytkowników ma najwyższe znaczenie. Dlatego dołożyliśmy największych starań, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe użytkowników. W celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki te są stale unowocześniane w miarę wprowadzania nowej technologii. Ze względu na to mogą być wprowadzane różne zmiany, na przykład w zasadach używania plików cookies (ciasteczek)

Pliki cookies:

Firma KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i jej oddziały wykorzystują pliki cookies w celu dostosowania swoich witryn WWW do preferencji gości oraz optymalizacji prowadzonych działań marketingowych. Pozwala to na rozpoznanie Twojego komputera z każdą wizytą na tej stronie.

Więcej o plikach cookies
________________________________________

Informacje zawarte w części Informacje i warunki prawne nie zastępują pisemnych umów podpisanych przez przedstawicielstwa lub oddziały firmy KYOCERA Document Solutions  z regionu EMEA z podmiotami trzecimi. W razie wystąpienia niezamierzonego konfliktu ważniejsza jest lokalnie potwierdzona umowa. Jeśli między stronami istnieją relacje biznesowe i nie istnieje właściwy tekst odnoszący się do powyższych punktów, a pozwala na to prawo lokalne, obowiązują postanowienia wymienione w części Informacje i warunki prawne.

Scroll to top