Kyocera uznana za Supplier Engagement Leader przez organizację non profit CDP

23 marzec 2020

Firma osiągnęła wysoką ocenę za działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

Na podstawie corocznego badania dostawców przeprowadzonego przez CDP, międzynarodową organizację non-profit, w programie Supplier Engagement Leader zostają wyróżnione firmy uznane za wybitne osiągnięcia i cele środowiskowe. Kyocera Group wyznaczyła środowiskowy cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji wewnętrznych i emisji z łańcucha dostaw o 30% w stosunku do poziomów z roku budżetowego 2013 do 31 marca 2030 r.

Organizacja CDP wyróżniła kompleksowe podejście Kyocery do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wymieniła jako wiodącą firmę na liście. W tym roku CDP wybrało 159 firm, zaledwie 3% wszystkich kandydatów. Lista za rok 2019 obejmuje 28 japońskich firm.

Kyocera Group będzie nadal przyczyniać się do założeń zrównoważonego rozwoju niskoemisyjnego poprzez wdrażanie nowych metod redukcji gazów cieplarnianych wykraczających poza konwencjonalne ramy.

CDP (Carbon Disclosure Project) to międzynarodowa organizacja non-profit założona w Wielkiej Brytanii w 2000 roku. CDP, działając jako przedstawiciel inwestorów instytucjonalnych na całym świecie, ocenia duże firmy i zachęca je do ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych, emisji gazów cieplarnianych, gospodarki wodnej i innych problemów środowiskowych.Scroll to top